“Ne možemo objasniti kako su se kretali, niti njihovu putanju. Nisu imali lako objašnjiv obrazac. I zato, znate, mislim da to ljudi i dalje shvataju ozbiljno, pokušavajući istražiti i shvatiti šta je to”, rekao je bivši američki predsjednik.