Putujete? Odabrali ste destinaciju? SAMO još da odaberete hotel? Evo pomoći!

Pod pretpostavakom da ste već izabrali destinaciju, prevozno sredstvo i eventualno turističku agenciju, ako želite da koristite njihove usluge, preostaje vam još samo da izaberete hotel.

hotel

  1. Odredite klasu hotela, tj. broj zvijezdica koje kategorizuju svaki ugostiteljski objekat. Naravno ovo će dosta zavisiti od ličnih finansija zato ovo birajte prema svojim mogućnostima.
  2. Odredite tip sobe ili apartmana. Izaberite, ukoliko se može, da imate lijep pogled iz sobe.
  3. Raspitajte se o higijeni u hotelu, koliko često se mijenja posteljina, iznosi smeće i ostalo. Zatim saznajte i kakvo je osoblje, da li je ljubazno i gostoprimljivo.
  4. Razmislite da li vam je bitnija lokacija ili sadržaj hotela ili i jedno i drugo pa prema tome takođe pravite selekciju.
  5. Pogledajte na mapi gdje se tačno hotel nalazi. Provjerite na Internetu sadržaj hotela, ukoliko naravno ima svoju web prezentaciju.
  6. Raspitajte se ili kod svoje turističke agencije ili direktno u hotelu koja su vremena za ulazak i napuštanje soba.
  7. Saznajte kakva je sigurnost u samom hotelu i da li postoji sef u kome možete da ostavite vrijedne stvari i dokumenta za vrijeme svog boravka.
  8. Pronađite na nekom od internet foruma ako postoje iskustva ljudi koji su već boravili u tom hotelu. Takođe popričajte i sa nekim prijateljima da li znaju nešto o tom hotelu. Svaki savjet i sugestija su dobro došli da bi imali kompletniju sliku i da bi napravili dobar izbor.

Nekada ljudi pogriješe sa izborom pogleda iz sobe. Dosta njih se odluči za pogled na bazen, i mada to zvuči primamljivo, često buka koja dolazi sa tog bazena zna da u potpunosti pokvari užitak boravka u takvoj sobi. Uvijek je bolje da pogled bude ka nekom parku ili drugom mirnom predjelu.

Izvor: kakopedija.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti