Preko 20 hiljada žena ispisalo je njegovu kontroverznu istoriju: Kako je izgledao život u KINESKOM CARSKOM HAREMU?

Unutar zidina Zabranjenog grada, harem je bio i simbol moći i odraz složenosti i izazova carske vladavine, ali i mješavina raskoši, intriga i izolacije.

Kineski carski harem, zamršena i tajna institucija koja je trajala tokom nekoliko dinastija, ostaje fascinantan i zagonetan dio kineske istorije. U ovoj ekskluzivnoj enklavi bile su smještene careve žene, konkubine i pratilje, a svaka se borila za naklonost i uticaj. Tokom vijekova broj žena koje su boravile u haremu se mijenjao, ali se procjenjuje da je na vrhuncu u njemu bilo preko 20.000 žena.

Porijeklo carskog harema može se pratiti daleko u kinesku istoriju i koncept carskog konkubinata. Ova institucija se razvijala i širila tokom različitih dinastičkih perioda, dostižući svoj vrhunac tokom dinastija Ming i Ćing.

Praksa carskog konkubinata uspostavljena je tokom dinastije Han (206. prije nove ere – 220. nove ere), ali je postala formalnija tokom dinastije Tang (618. – 907. n.e.). Carevi iz ovih perioda često su uzimali više žena i konkubina da bi ojačali političke saveze, uspostavili veze sa uticajnim porodicama i osigurali nastavak svoje loze.

Dinastija Ming (1368 – 1644 nove ere.) označila je značajnu prekretnicu u razvoju carskog harema. Car Jongle je posebno proširio sistem harema, uvodeći stroga pravila i protokole koji regulišu izbor i status žena. Carski dvor je postao centar moći, a na izbor konkubina često su uticali evnusi i uticajni dvorski zvaničnici.

U vrijeme dinastije Ćing (1644 – 1912. nove ere.) carski harem je bio na svom vrhuncu, pri čemu je car Kangki imao najveći broj žena u kineskoj istoriji, ukupno oko 40 carica i više od 100 konkubina. Ćing carevi su se oslanjali na harem da bi obezbjedili političke saveze i održali društveni poredak unutar carskog dvora, piše History of Yesterday.

Organizacija carskog harema

Carski harem je bio složen i hijerarhijski sistem sa detaljnom organizacionom strukturom, u kojoj su žene bile rangirane prema statusu i odnosu sa carem.

Carica je imala najcjenjeniji položaj u haremu. Bila je zvanična supruga cara i imala je značajan uticaj na dvorske poslove. Carica je često birana iz plemićkih porodica, a njena uloga se širila izvan harema na učešće u državnim ceremonijama i bavljenje političkim pitanjima.

Ispod carice su bile carske supruge, koje su bile birane po svojoj izuzetnoj ljepoti, talentu ili doprinosu caru. Ove žene su imale značajnu moć i često su bile uključene u političke intrige carskog dvora. Položaj carske supruge bio je veoma poželjan, što je dovodilo do velikog rivalstva među ženama.

Konkubine su činile najveću grupu u haremu. Nju su činile žene odabrane zbog svoje fizičke ljepote, šarma ili posebnih vještina. One su bile rangirane u različite kategorije na osnovu njihove naklonosti prema caru. Dok su neke živjele u relativnom luksuzu, druge su vodile skromnije živote. Djeca rođena od konkubina smatrala su se legitimnim nasljednicima, a mnogi carevi su bili potomci konkubina.

Život unutar carskog harema

Život u carskom haremu bio je mješavina raskoši, intriga i izolacije. Žene su imale pristup luksuzu i bile su razmažene, ali su takođe bile podvrgnute strogim pravilima i pod stalnim nadzorom.

Prostorije harema bile su opremljene raskošnim namještajem, odražavajući carevo bogatstvo i ukus. Žene su uživale u specijalizovanoj medicinskoj njezi, tretmanima ljepote i ličnim pratiocima. Bavile su se raznim rekreativnim aktivnostima i umjetničkim i intelektualnim stvaralaštvom kako bi zabavile cara i borile se za njegovu pažnju.

Iza luksuzne fasade, carski harem je bio leglo političkih intriga i rivaliteta među ženama. One su se žestoko nadmetale za carevu naklonost, jer je to značilo viši status, privilegije i uticaj na dvoru. Evnusi koji su služili, često su igrali značajnu ulogu u ovim takmičenjima, što je dodatno komplikovalo situaciju unutar harema.

Uprkos prividnom luksuzu, život u haremu je bio daleko od slobodnog. Žene su bile izolovane od spoljašnjeg svijeta i imale su ograničen kontakt sa svojim porodicama. Bile su pod stalnim nadzorom evnuha i dvorskih službenika kako bi bio spriječen svaki pokušaj bjekstva ili komunikacije koja bi mogla da naruši carev autoritet.

Ukidanje carskog harema

Kada je tokom XX vijeka u Kini došlo do značajne političke i društvene transformacije, došlo je i do opadanja značaja harema.

Kina se modernizovala i prihvatala je nove ideologije, pa su tradicionalne prakse kao što je carski harem, postepeno ukidane. Zbacivanje dinastije Ćing i uspostavljanje Republike Kine 1912. godine dovelo je do kraja carske vladavine i ukidanja harema.

Danas je Zabranjeni grad, u kome se nekada nalazio carski harem, svjetska baština UNESCO-a. Ona služi kao svjedočanstvo o bogatom kulturnom nasljeđu Kine i složenosti njenih istorijskih institucija.

Iako carski harem više nije aktivna institucija, njegovo nasljeđe i dalje je živo kroz istorijske izvještaje, literaturu i filmove. Priče o ženama koje su živjele unutar njegovih zidova nastavljaju da očaravaju i intrigiraju ljude širom svijeta, nudeći uvid u fascinantan, ali kontroverzan aspekt kineske istorije.

Carski harem Kine je zadivljujuća institucija koja je postojala vijekovima. Kao proizvod svog vremena, harem je bio i simbol moći i odraz složenosti i izazova carske vladavine. Njegovo nasljeđe ostaje sastavni dio kineskog kulturnog nasljeđa, služeći kao podsjetnik na veličinu i intrigu prošlog vremena.

Izvor: nationalgeographic.rs

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti