Prema drevnim tekstovima egipatska civilizacija je stara najmanje 40.000 godina: Prvi smrtni vladar se pojavio oko 3.000. godine prije nove ere

Postoje brojni drevni tekstovi koji jasno procjenjuju starost drevne egipatske civilizacije, a neki od njih sežu čak i do predinastijskog Egipta, prije nego što je izabran prvi “smrtni” faraon za vladara Egipta. Ipak, nejasno je zašto mainstream naučnici ignorišu te tekstove.

Malo se zna o pravom porijeklu i starosti drevne egipatske civilizacije. Njena istorija je izgleda podijeljena na dva dijela: mitove i pravu istoriju. S tim u vidu, istoričari vjeruju da su informacije o predinastijskom Egiptu mit, dok se sve informacije od prvog zvaničnog faraona Menes-Narmera do grčko-rimskog perioda smatraju istorijskim činjenicama.

Jedan od najpouzdanijih izvora za moderno proučavanje drevne egipatske istorije i istorije egipatskih vladara potiče od drevnog egipatskog sveštenika Manetoa, koji je imao pristup brojnim drevnim tekstovima u Aleksandrijskoj biblioteci i koji je napisao istoriju drevnog Egipta u 30 tomova, govoreći i o “smrtnim” faraonima i o božanskim bićima koja su vladala prije faraona.

Međutim, moderni egiptolozi vjeruju da Manetoovi rukopisi nisu pouzdani za proučavanje zvanično priznatih dinastija i izbjegavaju sve predinastijske informacije. Mnogi smatraju da je ovo selektivna ideologija koja je prisutna među mnogim istoričarima i istraživačima koji imaju svoje verzije istorije i koji odbacuju pouzdanost drevnih tekstova koji eksplicitno prikazuju istorijske događaje.

Iako mnogi vjeruju da je teško odrediti kada je tačno nastala drevna egipatska civilizacija, ima onih koji vjeruju da odgovor leži u drevnim egipatskim tekstovima. Dovoljno je da se ispitaju Kraljevski kanon Turina ili Kamen iz Palerma da bi se razriješila misterija starosti drevne egipatske civilizacije.

Kamen iz Palerma se trenutno nalazi u Muzeju Palerma i samo je jedan od sedam dijelova koji su rasuti po muzejima u svijetu. On predstavlja dokument napisan hijeroglifima koji izlistava 120 predinastijskih kraljeva koji su vladali prije nego što su drevni Egipćani zvanično postali civilizacija.

Analiziranjem Kraljevskog kanona Turina može se zaključiti da je prije skoro 39.000 godina nastalo Kraljevstvo Pta, kada se pojavio i prvi vladar drevnog Egipta. U istom izvoru se navodi da su bogovi vladali drevnim Egiptom više od 20.000 godina. Navodi se da su nakon završetka vladavine bogova došli polubogovi koje su nazivali “sljedbenici Horusa”.

Ako se uporede Manetoovi rukopisi i lista Kraljevskog kanona Turina, pronalaze se sličnosti koje mainstream istoričari ne bi trebalo da zanemare. Iako Maneto ne pominje sljedbenike Horusa, on pominje predinastijske vladare koji su upravljali stotinama hiljada godina prije dolaska prvog smrtnog faraona, Menesa.

Interesantno je da Maneto nije jedini drevni učenjak koji je govorio o vremenu kada su bogovi vladali drevnim Egiptom. Euzebije od Cezareje, rimski istoričar, naveo je da je dinastija bogova upravljala Egiptom 13.900 godina, kao i da je prvi od njih bio Vulkan, bog koji je otkrio vatru. On je naveo da je nakon dinastije bogova usljedila dinastija heroja i polubogova koji su upravljali 11.025 godina. Smatra se da je prvi “smrtni” faraon počeo da vlada Egiptom oko 3000. godine prije nove ere.

Izvor: webtribune.rs/pozitivno.ba

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti