Partizanska brigada “Garibaldi”

Brigada “Garibaldi”, 24. partizanska udarna brigada “Garibaldi Trieste”, utemeljena 5.IV.1944. u Srednjem Lokovcu, na visoravni Bajnšice kraj Gorice, na osnovu sporazuma komandi brigada i odreda “Garibaldi” dobrovljačkoga korpusa slobode (Corpo Volontari della Libertà) u Italiji i komande IX. korpusa NOV Slovenije.

Bila je to najveća italijanska jedinica (268 boraca pri osnivanju) IX. korpusa, te je predstavljala nastavak antifašističke borbe koju su započeli dobrovoljci Proleterske brigade Trieste na goričkom području i Sjevernoistarske brigade “Trieste” (Brigata Trieste dell’Alta Istria) pod komandom Giovannija Zola.

Nakon njemačke ofanzive u septembru i oktobru 1943., od preživjelih grupa tih dviju jedinica osnovane su najprije jezgre novih jedinica: Tršćanski udarni bataljon (Battaglione Triestino d’Assalto) na Krasu i Bataljon Zol (Battaglione Zol) u Istri (Hrastovlje, kraj novembra 1943), od kojih je potom utemeljena Brigada “Garibaldi”.

Pod vodstvom osnivača Riccarda Giacuzza i Marija Abrama, brigada je sudjelovala u ofanzivama protiv njemačkih garnizona u dolini Vipave, u Trnovskoj šumi, na visoravni Bajnšice i u Idriji. S Bohinja se vratila na Kras, te su neke njezine jedinice sudjelovale u oslobođenju Tržiča (Monfalcone).

Izvor: istrapedia.hr

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti