LAŽ ILI NE: Čovjek koji je radio na Antarktiku vidio moćne mašine za komunikaciju sa vanzemaljskim brodovima

Doktor Steven M. Greer, osnivač projekta “Disclosure” i autoritet za fenomene NLO-a, predstavio je inovativnu inicijativu.

Doktor Greer je održao izuzetnu prezentaciju u Nacionalnom press klubu u Washingtonu, predstavljajući ubjedljive dokaze o tajnim i neovlaštenim projektima “crnog budžeta” koji su povezani sa NLO-ima.

Doktor Greer je predstavio svoja istraživanja tajnih programa, a pridružilo mu se još šest hrabrih uzbunjivača koji su podijelili ubjedljive informacije o tajnim operacijama.

Na ovom dugotrajnom događaju najubjedljivije svjedočenje je dao Eric Hecker, bivši radnik pod ugovorom kompanije “Raytheon”, koji je proveo godinu dana na Južnom polu. On je otkrio izuzetne informacije o tajnom svemirskom programu koji se odvija na Antarktiku.

Heckerov jedinstveni doživljaj i pristup naprednim tehnologijama na Južnom polu, omogućili su mu da dobije važne informacije koje, prema njegovom mišljenju, treba podijeliti sa svijetom.

“Raytheon Technologies Corporation” je američki multinacionalni aero-kosmički i odbrambeni konglomerat, sa sjedištem u Arlingtonu, SAD. To je jedan od najvećih proizvođača aero-kosmičkih i odbrambenih proizvoda na svijetu po prihodu i tržišnoj kapitalizaciji, kao i jedan od najvećih pružalaca obavještajnih usluga.

Neutrinski svjetlosni niz i oružje usmjerene energije

Hecker je započeo svoje izjašnjavanje objašnjavajući svoju ulogu kao trgovca i vatrogasca na stanici “Južni pol”. Naglasio je da tehnologije koje se tamo nalaze, posebno neutrinski detektor “IceCube”, služe ciljevima koji prevazilaze ono što se javno objavljuje.

Prema njegovim riječima, bio je odabran za putovanje na stanicu “Južni pol” na Antarktiku 2010. godine, gdje je proveo čitavu godinu radeći za kompaniju “Raytheon Polar Services” kao zaposleni spoljnog izvođača Nacionalne naučne fondacije.

On je predstavio dokumente koji svjedoče, da se u ledu nalazi 5160 ugrađenih DOM-ova (digitalnih optičkih modula), koji mogu prenositi signal sa naponom od 2047 volti svaki. Ovo otkriće ukazuje na to, da neutrinski detektor ima sposobnosti koje daleko prevazilaze pasivno prisluškivanje, i efikasno funkcioniše kao višenamjenska platforma usmjerenog energetskog oružja.

Njegove dimenzije i snaga sugerišu, da se može koristiti za duboku svemirsku (kvantnu) komunikaciju sa svemirskim letjelicama, koje putuju našim solarnim sistemom i van njega.

“Svaki DOM može prenositi visoki napon, što ga, po mom mišljenju, čini najvećim faziranim rešetkama predajnika na svijetu. Ovo otkriće me je dovelo do istraživanja i povezivanja sa doktorom Greerom, jer se podudara sa konceptima koje on predstavlja u vezi oružja usmjerene energije i komunikacijskih uređaja za brodove koji putuju brže od svjetlosti. Vjerujem da ovaj detektor služi kao komunikacijski uređaj za međugalaktičku komunikaciju”, kaže Hecker.

Tokom intervjua, sa Dr. Salla-om, on izražava svoju fascinaciju temom komunikacije, i priznaje da tradicionalna elektromagnetna komunikacija može biti neefikasna za komunikaciju svemirskih brodova na velikim udaljenostima zbog vremenskog kašnjenja. Salla pita Heckera da li pretpostavlja da bi “IceCube”, detektor neutrina, mogao biti korišten za kvantnu komunikaciju.

U odgovoru, Hecker objašnjava, da na osnovu istraživanja i dokumentacije koju je prikupio, čini se da to više naginje ka kvantnoj komunikaciji.

Kao osoba koja je lično iskusila taj objekt, on potvrđuje da se nešto događa, i nastoji povećati svijest i ukazati na put ka otkrivanju istine.

Funkcije stanice “Južni pol”

Hecker je detaljno opisao različite funkcije stanice “Južni pol”, tvrdeći da ona služi kao kontrolni centar za vazdušni saobraćaj za vanzemaljske brodove, uključujući vanzemaljske i letjelice stvorene od strane ljudi, koje emituju neutrin.

Takođe tvrdi, da stanica omogućava komunikaciju bržu od svjetlosti, što je od ključnog značaja za međuzvjezdana putovanja. On se pozvao na to, da je Gary McKinnon ranije hakovao NASA-u i otkrio postojanje vanzemaljske flote, i pretpostavio da stanica na Južnom polu igra važnu ulogu u pružanju takve komunikacije.

“Pored sposobnosti otkrivanja neutrina i egzotičnih prevoznih sredstava, pružio sam dokumentaciju koja pokazuje, da je to takođe sistem za komunikaciju bržu od svjetlosti. McKinnon je hakovao NASA-u, otkrio vanzemaljsku flotu, popis kapetana i postalo je očigledno da ako imamo prevozna sredstva koja se kreću kroz cjelokupni sistem brže od svjetlosti, treba nam komunikacija koja je takođe brža od svjetlosti. To je taj objekat”, objašnjava Hecker.

Generator zemljotresa i ELF sistem

Nastavljajući s iznošenjem tvrdnji, Hecker je otkrio zabrinjavajući aspekt rada stanice na Južnom polu. Tvrdio je, da je za vrijeme svog boravka tamo od 2010. do 2011. godine, kada je “IceCube” detektor za neutrin prvi put bio aktiviran, došlo do seizmičke aktivnosti, što ukazuje na potencijalnu sposobnost generisanja zemljotresa.

Osim toga, tvrdio je da se na stanici “Južni pol” nalazi ELF (Extremely Low Frequency – izuzetno niska frekvencija) sistem koji je prvobitno smatran isključenim, ali se kasnije ispostavilo da je potpuno funkcionalan. Pretpostavio je da taj sistem, zajedno s drugim tehnologijama, služi zlokobnim ciljevima.

“Na stanici ‘Južni pol’ postoji ELF sistem. Kada sam došao, rečeno mi je da je isključen, demontiran i potpuno nefunkcionalan. U svom radu sam morao da se bavim šemom za neke druge popravke i otkrio sam da je taj sistem zapravo potpuno uključen, radi i koristi se zajedno s drugim sistemima sa zlonamjernim ciljevima”, rekao je Hecker.

Sekundarna daljinska veza i izvor napajanja

Hecker je takođe otkrio još jedan intrigantan aspkt stanice “Južni pol”, a to je opservatorija atmosferskih istraživanja koja se nalazi u sektoru čistog vazduha. Izjavio je da je bio svjedok snažnog zelenog laserskog zraka koji dolazi iz tog objekta, pretpostavljajući da se može koristiti za daljinsku komunikaciju ili kao odbrambeni sistem.

Osim toga, izrazio je zabrinutost u vezi sa snabdjevanjem energijom stanice na Južnom polu, primjetivši da energetske potrebe naprednih tehnologija s kojima se susreo prevazilaze opšte prihvaćene. Pretpostavio je postojanje ili skrivenog nuklearnog izvora energije, koji je postojao prije potpisivanja Antarktičkog ugovora, ili neotkrivenog egzotičnog energetskog sistema.

U svojim kratkim izjavama, Hecker je otkrio tajni svemirski program koji djeluje unutar stanice “Južni pol” na Antarktiku. Njegove tvrdnje i prateća dokumentacija ukazuju na to da neutrinski detektor “IceCube” ima sposobnosti koje premašuju deklarisane naučne ciljeve, funkcionišući kao platforma za oružje usmjerene energije, kontrolu vazdušnog saobraćaja i sredstvo za komunikaciju bržu od svjetlosti.

Hecker je takođe izrazio zabrinutost u vezi sa sposobnošću detektora, da generiše zemljotrese i prisustvom aktivnog ELF sistema. Takođe je doveo u pitanje organizaciju napajanja električnom energijom na stanici. On je uputio one koji traže detaljnije informacije na svoj web site deciphering.tv, gdje je dokumentovao svoje zaključke i pružio dodatne informacije javnosti.

Izvor: webtribune.rs

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti