Džinovske drevne minojske sjekire – čemu su služile?

Pronalaženje takve sjekire u rukama minojske žene jasno bi sugerisalo da je imala moćnu poziciju u minojskoj kulturi.

Neki drevni artefakti su zaista zbunjujući. Ove sjekire su toliko velike i teške da je nemoguće i pomisliti da su ih mogla koristiti ljudska bića normalne veličine.

Dakle, koja je bila svrha ovih drevnih džinovskih sjekira? Da li su ih pravili samo kao simbolične ceremonijalne predmete ili su ih zaista koristila bića džinovskog rasta?

Sjekire koje su veće od ljudi ne mogu se koristiti u bitkama a ne mogu služiti ni kao poljoprivredni alat.

Arheološki muzej Herakleion sadrži jedinstvenu kolekciju antičkih predmeta koji su otkriveni tokom iskopavanja u svim dijelovima Krete uključujući arheološka nalazišta Knosos, Phaistos, Gortyn i mnoga druga. Među predmetima nailazimo na dvostruke sjekire otkrivene u “Minojskom Megaronu” u Nirouu.

Minojci, koji su bili misteriozna, napredna i jedna od najstarijih civilizacija bronzanog doba Evrope, nazivali su ovu dvostruku sjekiru – “labrys”.

Minojski Labrys: Termin i simbol su u istorijskim zapisima najbliže povezani sa minojskom civilizacijom, koja je dostigla svoj vrhunac u 2. milenijumu prije nove ere. Pronađene su neke minojske sjekire koje su veće od čovjeka i koje su mogle biti korištene prilikom žrtvovanja. Žrtve su vjerovatno bili bikovi. Simbol labrysa je široko rasprostranjen u arheološkom nalazištu iz bronzanog doba u palati Knosos na Kreti. Prema arheološkim nalazima, ovu dvostruku sjekiru su posebno koristile minojske sveštenice za ceremonijalne svrhe. Od svih minojskih religijskih simbola, sjekira je bila najsvetija. Pronalaženje takve sjekire u rukama minojske žene jasno bi sugerisalo da je imala moćnu poziciju u minojskoj kulturi. © Wikimedia Commons

Labrys je izraz za simetričnu sjekiru sa dvije oštrice porijeklom sa Krete u Grčkoj, a ova sjekira je i jedan od najstarijih simbola grčke civilizacije. Prije nego što je labrys postao simbolični objekt, koristio se kao alat i sjekira za sječenje.

Čini se da su Minojci posjedovali neke izvanredne tehnologije; jedna od njih je bila i stvaranje sićušnih, divnih pečata, koji su bili vješto isklesani od mekog kamena, slonovače ili kosti. Ova intrigantna drevna civilizacija proizvela je i sofisticirana sočiva i ovi drevni ljudi su u mnogočemu bili mnogo ispred svog vremena.

Dakle, pošteno je zapitati se zašto bi tako inteligentni ljudi proizvodili džinovske sjekire koje nisu bile od koristi običnim ljudima normalne veličine?

Ornamentirani zlatni minojski labrys normalne veličine. © Autor slike: Wolfgang Sauber

Neki naučnici sugerišu da je riječ labrys prvobitno možda imala značenje “kuća dvostruke sjekire”. Stručnjaci za simbole smatraju da je boginja labrysa bila zaštitnik minojskih palata, a posebno palate Knosos.

Dvostruke sjekire datiraju iz perioda 1.700 – 1.300 p.n.e.

Činjenica da su ove drevne sjekire veoma velike, ne dokazuje da su ih držali divovi. To ostaje kao mogućnost, ali može biti kako se ovdje radi samo zavjetnom ili predmetu obožavanja.

Izvor: mysteriesrunsolved.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti