8 najiritantnijih jezičkih grešaka koje mnogi prave a koje odražavaju NEPISMENOST

Atmosvera, uvežen i čak štaviše samo su neki od primjera

sumnjam

1. ATMOSVERA

Može da se kaže jedino ATMOSFERA, jer riječ vodi porijeklo od grčke riječi atmos što znači para i riječi sfera – lopta. Bilo da ovu riječ koristite u značenju vazdušnog Zemljinog omotača ili da opišete kakvo je opšte raspoloženje na nekom događaju, uvijek ćete izgovarati i pisati atmosfera.

2. UVEŽEN

Pravilno je samo UVEZEN, jer tako glasi trpni glagolski pridjev glagola uvesti. Gradi se od okrnjene prezentske osnove uvez- i nastavka -en. Ovdje ne dolazi do jotovanja, pa se glas z ne zamjenjuje glasom ž. Isto važi i za IZVEZEN i DOVEZEN.

3. ČAK ŠTAVIŠE

Najučestaliji pleonazam. I ČAK i ŠTAVIŠE su dvije reči koje imaju isto ili slično značenje. Sinonimi su u funkciji riječi pored svega, naprotiv … Suvišno je pisati obje riječi. ŠTAVIŠE je rječca za isticanje, a ČAK je prilog sa istim značenjem.

4. ZASPEM, ZASPEŠ

Ako želite nekome da saopštite da nikako ne možete da utonete u san, vi ćete mu reći “ne mogu da ZASPIM”, a ne “ne mogu da zaspem”. Zaspim je prvo lice jednine prezenta glagola zaspati. Drugo lice glasilo bi zaspiš, a ne zaspeš. Ukoliko nekome kažete da ne možete da zaspEte, vi mu onda saopštavate da ne možete nešto zasuti.

5. IZVINUO

Ukoliko želimo da kažemo da smo nekom priznali svoju krivicu i da nam je žao, onda je pravilno reći IZVINIO SAM SE. Ali, ukoliko nekome kažete da ste se izvinuli, onda mu saopštavate kako ste se savili unazad, iskrivili, ili iščašili nešto.

6. VAZNA

Od njemačkog “Vase”, francuskog “vase” i latinskog “vas” što znači “sud, posuda” koja služi da u nju stavimo cvijeće, dobili smo riječ VAZA. Ova posuda se u našem jeziku zove isključivo tako i nikako vazna.

7. MAJCA, MAICA

Jedna od vrlo čestih grešaka u pisanju. J se ne piše između A i I osim kada je dio osnove ili nastavka za tvorbu. Tako nećemo pisati RADIJO – antena ili BIJO – eliksir, ali ćemo pisati: MAJICA, radijski program, krajina, izdajica, gajiti, Majin …

8. UŽASNO JE BILO LIJEPO

Nepravilna i neadekvatna upotreba priloga, pa i pridjeva. Nažalost, danas u medijima prostor dobijaju poluobrazovane osobe koje ne mogu da se pohvale pristojnim fondom riječi, pa ćemo od njih često čuti da nešto “užasno” (grozno, strašno, grozomorno) koje može biti upotrebljeno za isticanje nečeg lijepog, krasnog, idealnog … nekog samo njima znanog superlativa.

Izvor: srbijadanas.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti