VIDEO REPORTAŽA: Šetnja unutar Dioklecijanovog akvadukta u Splitu

Dioklecijanov akvadukt je arheološki lokalitet u današnjem predgrađu Splita, Solinu.

Dioklecijanov akvadukt je najbolje očuvani objekt te vrste na tlu Hrvatske. Pod oznakom Z-6026 zaveden je kao nepokretno kulturno dobro – pojedinačno/arheologija, sa pravnim statusom zaštićenog kulturnog dobra, klasifikovanog kao “arheološka baština/kopnena arheološka zona/nalazište”.

Ovaj rimski akvadukt građen je istovremeno kad i Dioklecijanova palača (kraj III. – početak IV. vijeka), njegova namjena bila je dovođenje većih količina pitke vode s izvora rijeke Jadro do Dioklecijanove palače, i najvjerovatnije okolnih naselja. Od izvora rijeke Jadro do Palače akvadukt je dug oko 9 km, a visinska razlika krajnjih tačaka iznosi 33 metra, to daje prosječni nagib kanala kojima je dovođena voda od 0,37%. Prosječan presjek kanala bio je 0,75 x 1,60 m, ali je varirao.

Dioklecijanov akvadukt je prestao raditi već sredinom VI vijeka, kada je i oštećen za provale Gota, nakon toga nije radio punih 13 vijekova. Obnovljen je za Austro-Ugarske (1877. – 1880. godine, za upravljanja Bajamontija). Uglavnom je zadržana izvorna trasa rimskog akvadukta i porušeni dijelovi su ponovo izgrađeni, ali se zbog štednje nije išlo na potpunu rekonstrukciju. U nadzemnim dijelovima akvadukt je pojednostavljen, smanjen je broj lukova (nosača), a na onim dijelovima akvadukta gdje je kanal išao po površini zemlje ili je ukopavan, antički zidani svod mijenjan je jednostavnijim ravnim kamenim pločama.

Od 1932. godine kada je proradila pumpna stanica Kopilica, akvadukt više ne radi, jer su tad položene nove cijevi za dovod vode u grad Split, a starim akvaduktom je tekao samo višak vode. Godine 1948. nakon epidemije tifusa, zabranjena je upotreba vode iz akvadukta za piće. Od 1979. akvadukt je potpuno prekinut (nizvodno od ukrštanja današnjih ulica Domovinskog rata i Puta Stinica)

  • Najimpresivniji i naljepši dio Dioklecijanovog akvadukta onaj nadzemni kod Dujmovače dug je 180 m, i visok 16,5 m.

Izvor: hr.wikipedia.org/pozitivno.ba

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti