Ne, inteligencija nije mjerilo uspjeha u životu, ali evo šta jeste

Koliko je djetetov uspjeh određen njegovom inteligencijom? Ekonomista James Hackman kaže da nije baš tako kako izgleda. Ispitivao je obrazovane ljude, posebno političare koliko se visina primanja može vezati za nečiju inteligenciju. Smatrao je da je to slučaj kod bar 50 odsto ljudi, ali posljednji rezultati pokazuju da inteligencija određuje primanja samo u 1 do 2 odsto slučajeva.

intel1

Stoga, ako IQ nije presudan faktor za uspjeh, šta je to što razlikuje one sa niskim i visokim primanjima ili, što bi se reklo – ako si pametan, zašto nisi bogat?

Nauka nema konačan odgovor na ovo pitanje, iako sreća igra veliku ulogu. Ali, drugi ključni faktor je ličnost, tvrdi Hackman. On je pronašao da je finansijski uspjeh direktno povezan sa savjesnošću, osobinom ličnosti koja se odmah povezuje sa istrajnošću i samodisciplinom.

Studija koju je sproveo dovela je do zanimljivih rezultata – ocjene u školi su bitnije od uspjeha na IQ testu. To može biti iznenađujuće jer mnogi misle da mjere istu stvar, ali to baš nije tačno. Ocjene nisu samo odraz inteligencije već i „nekognitivnih vještina“ kao što su savjesnost, dobre navike i sposobnost timskog rada. Kako kaže, uspjeh je dokaz da se određene vještine mogu naučiti i da to nema nikakve veze sa koeficijentom inteligencije.

Ipak, IQ je i dalje jako važan. Neko čiji je IQ 70 neće biti u mogućnosti da ostvari isti uspjeh kao neko čiji je IQ 190. Ali, Hackman kaže da mnogi inteligentni ljudi ne uspiju u životu baš zato što im nedostaju vještine koje se ne mjere testovima inteligencije.

Inače, IQ testovi nisu samo mjerilo nečije inteligencije. Rezultati studije Univerziteta u Pensilvaniji koja je objavljena 2011. godine pronašli su da IQ testovi takođe oslikavaju motivaciju i napore ispitanika. Motivisana djeca će se više pomučiti da odgovore na teška pitanja od jednako inteligentnih, ali inertnijih vršnjaka.

Izvor: b92.net

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti