Mislite da znate ko su Kozaci? Mnogi tako misle …

Kozaci nisu ni rasa, ni nacija, ni profesija, ni ljudi koji žive na određenom mjestu. Oni su od svega toga pomalo. Vrijeme je da se raskrinkaju mitovi o kozacima i da se vidi kakvi su oni bili nekada, a kakvi su danas

Oni su živjeli po vlastitim zakonima na slobodnim teritorijima južne Rusije. Bili su vojna sila, jedna od najpouzdanijih u Ruskom Carstvu. S druge strane, stalno su zadavali glavobolje ruskim carevima koji su htjeli upravljati kozačkim zajednicama ili ih kontrolisati.

Kako su se pojavili kozaci?

Riječ “kozak” (“kazak”) je turanskog porijekla i označava slobodnog čovjeka, lutalicu, nekoga ko traga za srećom. Očigledno je da su se u Rusiji tako zvali ljudi koji nisu bili vezani za određenog gospodara ili spahiju.

Prvi kozaci su bili ljudi koji su živjeli blizu granica ruskih kneževina, uglavnom na jugu, otprilike od 14. i 15. vijeka. Živjeli su u utvrđenim naseljima napravljenim tako da brane kneževinu od nomadskih plemena koja su se kretala takozvanim “Divljim poljima” ili “Kumanskom stepom” između Vladimirsko-Suzdaljske Rusije, Kaspijskog i Crnog mora.

Kada su kozaci počeli služiti ruskim vladarima?

Sudionici istorijske rekonstrukcije Razdrske opsade 1643. godine u Rostovskoj oblasti.

Čim se u Moskovskoj državi pojavila centralizirana vlast (otprilike u 15. vijeku), prvi veliki moskovski knezovi su pokušali angažovati kozake. Kozačke vojne formacije su sudjelovale u bitkama moskovskih knezova protiv nomadskih tatarskih plemena. Kozaci su služili Moskovskoj državi i branili je od neprijatelja u pograničnim gradovima. Moskovska vlast ih je djelomično podržavala i slala im oficire koji nisu bili kozaci.

U različitim dijelovima carstva bilo je preko 20 zasebnih kozačkih vojski. One su imale status relativno slobodnih zajednica i sačuvale su ga sve do kraja 19. vijeka. Među njima je najveća i najstarija bila Donska kozačka vojska (u bazenu rijeke Don na teritoriji savremene Ukrajine). Kozačka vojska se od regularne vojske razlikovala po tome što se u mirnodopskim uslovima lako mogla rasformirati, poslije čega su se svi kozaci vraćali kućama i živjeli kao slobodni ljudi. Bili su oslobođeni poreza na imovinu, kao i drugih poreza, a takođe regrutacije, ali su zato bili striktno obavezni doći s konjem i oružjem na prvi poziv centralne vlasti.

Kako je kozacima oduzeta autonomija?

Stepan Razin

Oblasti u kojima su živjeli kozaci postale su u 17. i 18. vijeku dio Rusije. Uslijed politike Moskovske carevine 1667.-1671. godine izbio je ustanak donskih kozaka poznat kao Seljačka buna Stepana Razina. Početkom 18. vijeka donske kozake je pokorio Petar Veliki i tada je njihova zemlja postala dio carstva.

Jemeljan Pugačov

Za vrijeme Katarine Velike izbio je ustanak 1773.-1775. na čelu s Jemeljanom Pugačovom. Poslije toga su donski kozaci bili strogo obavezni služiti državi. Kozaštvo je postalo specifičan entitet u ruskom narodu, s određenim privilegijama i obavezama.

Zašto se ruski pioniri i istraživači novih teritorija tretiraju kao kozaci?

Ekspedicija Semjona Dežnjova

Jermak, koji je pokorio Sibirski kanat, Semjon Dežnjov, koji je otkrio ono što se danas zove Beringov tjesnac, i mnogi drugi ruski pioniri 17. i 18. vijeka tretiraju se kao kozaci, jer su služili na obodima ruske zemlje, čuvali su njezine granice i širili njezin uticaj. Semjon Dežnjov je zaista i služio kao kozak u sibirskom gradu Tobolsku. Pa ipak, ti sibirski kozaci nisu imali mnogo sličnosti s kozacima iz Donskog kraja. Nisu bili ujedinjeni u nekakvu vojnu formaciju i više su nalikovali na graničare.

Kojoj su vjeri i nacionalnosti pripadali kozaci?

Kozaci nisu pripadali nijednoj konkretnoj nacionalnosti. Većina Donskih kozaka je bila mješovitog porijekla, djelomično srednjeruskog, a djelomično južnjačkog s jakim tatarskim i poljskim uticajem, tako da se oni ne mogu etnički definisati.

Kubanjski kozaci krajem 19. vijeka

Većinom su pripadali ruskom pravoslavlju i ruskom starovjerstvu. Kršćanska vjera ih je definisala u većoj mjeri nego nacionalnost ili mjesto gdje su živjeli. Osim toga, kozačkim principima i načinom života bili su povezani vrlo različiti ljudi koji su se indentifikovali kao kozaci.

Po čemu je kozački način života bio poseban

Kozak u akciji

Ono što odmah upada u oči kod kozaka jesu njihova “frizura”, njihovi brkovi i odjeća jarkih boja koja podsjeća na odjeću naroda Sjevernog Kavkaza. Sličnost potiče odatle što je u pitanju odjeća profesionalnih ratnika i konjanika koji žive u toplijim krajevima. Kozaci su od desete godine učili dječake jahati, rukovati sabljom i pucati iz puške.

Koliko je bilo kozaka?

Kozaci su prvi put izbrojani u popisu 1897. godine, i tada ih je bilo oko 3 miliona (1 448 382 muškog i 1 480 460 ženskog pola). Ali njihov pravi broj je bio mnogo veći. Bilo ih je ukupno oko 5 miliona u cijelom carstvu.

Gdje su bili kozaci u sovjetsko vrijeme?

Kozaci sovjetske Crvene armije uživaju u predahu

U sovjetsko vrijeme mnogi kozaci su bili izloženi represijama jer su se većinom vatreno suprotstavljali boljševicima. Boljševička vlast je provodila politiku “raskozačivanja”, tj. eliminacije kozaštva. Od 1918. do 1924. veliki broj kozaka je strijeljan i još veći broj nasilno deportovan. Na teritoriji Donske kozačke vojske 1917. godine je živjelo oko 4,5 miliona ljudi, od čega se polovina izjašnjavala kao kozaci. Na istom području je 1921. godine ostalo svega oko 2,2 miliona ljudi.

Pa ipak, u sovjetskoj vojsci su postojale kozačke vojne fomacije, premda se po brojnosti one nisu mogle upoređivati s kozačkim vojskama Ruskog Carstva.

Gdje su sada kozaci?

U današnje vrijeme ljudi koji se izjašnjavaju kao kozaci ili kažu da potiču od kozaka žive na teritoriji Rusije, Kazahstana, Ukrajine i u različitim dijelovima svijeta (mnogi kozaci su emigrirali iz Rusije poslije boljševičke revolucije 1917. godine).

Vrhovni sovjet Sovjetskog Saveza je 1989. godine službeno priznao da su protiv kozaštva primijenjivane nepravedne represije i potvrdio njihovo pravo na službenu političku rehabilitaciju. Vlada Ruske Federacije je 1994. godine izjavila da je “preporod kozaštva kao tradicionalne ruske državne službe jedan od elemenata formiranja nove ruske države”.

Danas postoji ruska militarizovana formacija koja se zove Državni registar kozačkih društava Ruske Federacije. To je ujedinjena hijerarhija savremenih ruskih kozačkih zajednica u različitim dijelovima zemlje. Postoji takođe i Vijeće za pitanja kozaštva pri predsjedniku Ruske Federacije. Sada u Rusiji ima oko 140 000 kozaka (članova kozačkih zajednica) i registrovano je 11 većih kozačkih zajednica, ali je broj potomaka kozaka daleko veći.

Izvor: hr.rbth.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti