Partizanska heroina: Djevojčica koja je životom platila otpor Nijemcima

Mika Bosnić imala je samo 16 godina kad se žrtvovala da bi partizanski tenk nastavio borbu protiv Nijemaca.

mika1

U maju i junu 1944. Nijemci su preduzeli ofanzivu čiji je cilj bio zarobljavanje Josipa Broza Tita i obezglavljivanje partizanskog pokreta – Desant na Drvar. U napadu na Titov štab učestvovalo je oko 16.000 njemačkih vojnika i 3.000 četnika. Rano ujutru 25. maja bombardovan je Drvar, a onda su se iskrcali padobranci. Uporedo s vazdušnim desantom, kopnene snage krenule su ka gradu …

S partizanske strane bili su borci Titovog pratećeg bataljona i polaznici oficirske škole, koji su primili prvi udar, a kasnije im je, pred podne, u pomoć pritekla Treća lička brigada. Tokom cijelog dana borbe su vođene i u samom gradu. Nijemci su zarobili mnoge civile, među njima i šesnaestogodišnju Milku Bosnić zvanu Mika. Njeni roditelji imali su još tri kćerke i tri sina. Iako još dijete, Mika se po izbijanju ustanka priključila drvarskoj komunističkoj i antifašističkoj omladini. Učestvovala je u prikupljanju hrane i odjeće za partizane, čišćenju grada, previjanju ranjenika i pisanju i ljepljenju parola. Pred njemački desant na Drvar primljena je u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije i postala kurir u komandi mjesta.

U toku borbi 25. maja 1944, njemački vojnici su na jedan partizanski tenk, da bi ga onesposobili, prebacili ćebe. Vozač, kome je bio zaklonjen vidik, prvo je vozio nasumice, a zatim stao.

Njemački vojnici upravo su se spremali da ga unište kad je pored tenka pod jakom stražom prošla kolona zarobljenih Drvarčana. Među njima je bila i Mika Bosnić. Uviđajući opasnost u kojoj se našla posada tenka, iskočila je iz kolone zarobljenika, pritrčala tenku i zbacila ćebe. Vozaču se ponovo otvorio vidik, pokrenuo je tenk i nastavio borbu.

Stražari su se okomili na djevojčicu i tu, na ulici, isjekli je bajonetima.

Porodična katastrofa

Kasnije tog dana streljali su još mnogo Drvarčana, među njima i Milkinu majku Jelicu i brata Zdravka. Milkin drugi brat Đorđe ubijen je nekoliko dana kasnije. Otac Pero umro je godinu prije desanta, od tifusa, zajedno s najmlađom kćerkom Radmilom. Od brojne porodice preživjele su dvije Mikine sestre, Dušanka i Dobrila, kao i njihov šestogodišnji brat Vlado. Dušanka je i sama tog jutra bila izvedena na streljanje, ali je samo teško ranjena. Uspjela je da se izvuče iz gomile leševa i s tavana obližnje kuće posmatrala je kako joj njemački vojnici ubijaju sestru Miku.

U Drvaru, pored Muzeja “25. maj 1944.”, stoje i danas ostaci partizanskog tenka.

Mika je za narodnog heroja proglašena je 17. maja 1974. godine.

Izvor: novi.ba

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Povezane vijesti